32 søkte om rimelegare barnehageplass

Av

Prisen for ein barnehageplass skal ikkje vera meir enn seks prosent av den samla inntekta til ein husstand.