30 har ikkje fått tildelt barnehageplass

Av

Barnehagane i Gjesdal er fulle. Ei av årsakene er at fleire har fått rett til barnehageplass.