103 flere barn i gjesdalbarnehagene

Av

Fra 2011 til 2013 har antallet som går i barnehage i Gjesdal økt med 103 barn. Samlet sett går 850 barn i barnehage i kommunen.