Får tygge på de barnehageansatte

Av

Nye barnehagebarn i Bamsebo og Bærland barnehage får bli godt kjent med de ansatte før oppstart.