Disse elevene leser bedre enn resten av landet

Av

Systematisk satsing på lesing i gjesdalskolen gir resultater. – Vi blir klokere av å lese, sier ungene selv.