Grusbanen blir til kunstgras i august

Av

Denne uka begynte arbeidet med å gjøre grusbanen ved Bærland skole om til en kunstgrasbane.