Slik er de nye utelekeplassene på Bærland skole

Et spleiselag har investert i nye lekeplasser på Bærland skole. Denne uka ble lekeapparatene tatt i bruk for første gang.