Vedtok mindre fleksibilitet for foreldre

Av

Nye retningslinjer for avlastningstilbodet til barn og unge gjev endringar i dagens praksis.