Asko: – Vedtaket er uheldig

Av

Asko mener at kommunestyrets vedtak legger begrensninger for vindkraftplanene.