Vegvesenet og Riksantikvaren krangler om ekstraregningen for utgravinger på Lomeland

Funnet av en mystisk steinformasjon førte til arkeologisk medarbeid på Lomeland. Nå går diskusjonen om hvem som skal betale.