Arkeologer krever nær en halv million kroner fra kommunen for å grave her – før veien får bygges ut

For å bygge den nye adkomstveien til Kodlidalen må kommunen først finansiere undersøkelse av det freda kulturminnet Litla Ålgård, mener Riksantikvaren.