Dyreklinikk inngår samarbeid for å bedre tilbudet på kveld og natt

Arken dyreklinikk på Opstad har inngått samarbeid med dyreklinikker i nærområdet for å sikre dyr et best mulig tilbud også på kvelder og netter.