Halvparten av søkjarane til rektorstilling på Klepp er frå Ålgård

To av fire som har søkt på den ledige stillinga, har bustad på Ålgård.