Arbeidsledigheten kryper nedover

Artikkelen er over 1 år gammel

Antallet personer helt uten arbeid i Gjesdal var 0,1 prosent lavere i april enn det var i mars.

DEL

Totalt var 170 personer helt uten arbeid i Gjesdal i april. Det tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var 172 personer, eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken, helt uten arbeid i mars.

I tillegg til de 170 helt uten arbeid i april, var også 43 gjesdalbuer, 0,6 prosent av arbeidsstyrken i kommunen, på tiltak i regi av NAV. Det viser statistikk fra NAV.

Ledigheten i Gjesdal ligger nær inn på fylkesgjennomsnittet. Ser en hele Rogaland under ett, var 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid og 0,6 prosent i arbeidsrettede tiltak.

– Små kommuner er sårbare

Men innad i fylket er det store variasjoner. Etter at Titania permitterte, har Sokndal fått Rogalands høyeste arbeidsledighet. Her var totalt 8,9 prosent av arbeidsstyrken enten helt uten arbeid eller i arbeidsrettede tiltak i april.

– Dette viser hvor sårbare små kommuner med viktige hjørnesteinsbedrifter er for økt arbeidsledighet, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding.

Ellers var det Stavanger og Sandnes som hadde høyest bruttoarbeidsledighet (summen av personer helt uten arbeid og personer i arbeidsrettede tiltak). Her var henholdsvis 3,5 og 3,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Mange ledige stillinger

Generelt er tallene likevel gode.

– Bortsett fra Sokndal er det enten stabil eller redusert arbeidsledighet i alle kommunene i Rogaland, sier Haftorsen i pressemeldingen.

Suldal, Bjerkreim og Hjelmeland hadde i april fylkets laveste bruttoledighet, på henholdsvis 0,9, 0,9 og 1 prosent.

I løpet av hele måneden ble det lyst ut 4193 ledige stillinger over hele Rogaland.


Artikkeltags