2,4 prosent helt uten arbeid i Gjesdal

Det er flere utlyste stillinger og andelen arbeidssøkere helt uten arbeid synker, men fortsatt ligger Gjesdal 0,2 prosent bak fylkessnittet.