Fremskrittspartiet fikk i 2014 fjernet muligheten for anonyme skattesøk, blant annet etter råd fra Datatilsynet. Dette har vært en kjempesuksess, og antall søk falt med 90 prosent. Rødt vil imidlertid ha tilbake grafsetilstandene i folks skattelister og har fremmet forslag på Stortinget om å gå tilbake til en ordning med anonyme søk. På det meste var det over 17 millioner anonyme søk i skattelistene, og vi kan altså atter en gang oppleve at skattelistene blir gjenstand for tabloid moro, underholdning og arena for snoking og misunnelse.

I sin kamp for å ta de rikeste vil Rødt ha dette tilbake. De ser dessverre helt bort fra en undersøkelse hos Synovate om at de som helst ville ha åpne skattelister fjernet ikke var de rikeste, men de som tjener minst. For mange var det en ubehagelig opplevelse å være lavtlønnet når naboer hadde fri, anonym tilgang til tallene, og slik risikere at familien ble hengt ut som fattige og barn mobbet på skolen. Åpne skattesøk kan fort bli en gapestokk som tilfredsstiller en del menneskers ønske om å snoke i andres privatliv. Skattelistene kan også gi et feil inntrykk av folks økonomi og reell inntekt siden det finnes så utrolig mange fradragsmuligheter, og derfor har tallene i dag liten informasjonsverdi.

Inntekt og formue er en privatsak som først og fremst er mellom skatteetaten og deg selv. Om flertallet på Stortinget nå skal støtte Rødt vil det være et stort tilbakeskritt for personvernet til den enkelte, og Frp vil jobbe for flertall for å bevare dagens velfungerende ordning, som har fungert etter hensikten.

Flere leserbrev:

Les også

ROP-boligene bør ikke plasseres i sentrum, men de bør heller ikke plasseres ved E39

Les også

Ta julehandelen lokalt!

Les også

Det er ikke rart at mange ungdommer flytter fra Ålgård så snart de er ferdig med videregående og sjelden kommer tilbake