Anslår at det vil koste over 800.000 kroner å beholde sauene på Limagarden: – Dette er penger vi ikke har

Avtalen som sikrer sauehold på Limagarden er sagt opp av kommunen fordi sauefjøset og hevdakjelleren er i for dårlig stand. Utbedringen ser ut til å bli for dyr.