Annabel bor i den gata med flest elbiler i hele Gjesdal: – Egentlig synes jeg elbiler er kjedelige

Ingen steder i Gjesdal er det så tett mellom elbilene som i Solbakkane.