Gjesdalbuene holder godt fast ved krimtradisjonen

Av

Selv de helt ned i barnehagealder forlyster seg med påskekrim.