Alle disse er helt spesielle, og blir tildelt pris eller stipend

Den årlige tildelingen av kommunale priser til ildsjeler, talenter og hederspersoner er nå bestemt for 2020.