Frivillig innsats i Norge utgjør omtrent 142.000 årsverk (kilde: SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

Jeg beundrer alle de som legger ned et utall timer med frivillig innsats for at innbyggerne i Gjesdal skal få et mangfoldig fritidstilbud!

Frivillig innsats i kultur, idrett og friluftsliv skaper gode sosiale treffsteder for både barn, unge, voksne og eldre. Det være seg innen idrett, korps, speider, 4H, aktiviteter i kirke og bedehus og mye mer. Alle disse tusentalls av timer med frivillig arbeid tilfører en enorm merverdi til lokalsamfunnet i Gjesdal. Gjesdal Høyre vil sikre at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes inntekt.

Det er i lokalsamfunnet og kommunene vi lever livene våre, og det er her vi bygger grunnlaget for framtiden, gjennom samhandling med bl.a. frivilligheten. Frivillige organisasjoner bidrar til å løse samfunnsutfordringer, slik som integrering, beredskap og helse- og livskvalitet.

Gjesdal Høyre heier på alle de frivillige og vil at Gjesdal Kommune skal strekke seg langt for å tilrettelegge både praktisk og økonomisk for å imøtekomme det frivillige arbeidet.

Det skal være forutsigbare ordninger for lag og organisasjoner i Gjesdal!

Les også

– Velger vi å bruke lite penger på barn i dag, vil vi få større problemer

Les også

Kjekke minner fra Vannfestivalen

Les også

Tvert imot, Marit Høie

Les også

Helsekvartal i sentrum - utsikt, servicetilbud og aktiviteter

Les også

Tilsvar til Anita Johnsen angående kryssing av E39

Les også

Er Gjesdal INP mot ny E39?