Historiske Ålgård: I 1920 ble det lov å kjøre bil på bygdeveiene i Gjesdal, men bøndene var skeptiske

Av

Etter at hjulvogna var tatt i alminnelig bruk, måtte de gamle hestetråkkene omgjøres til veier, og de første kjøreveiene var prestveien og byveien.