Slik var de første privatboligene på Ålgård

Av

Fra 1893 fikk arbeiderne bygsle grunn av fabrikken, og senere kjøpe og i 1895 var det reist rundt 35 boliger utenom fabrikkens egne.