Her ber et samlet politisk miljø i Sandnes om at Ålgårdbanen bevares

Et samlet formannskap sluttet seg til rådmannens anbefaling om å gi et høringssvar med tydelig indikasjon om at kommunen ikke ønsker å legge Ålgårdbanen død for alltid.