Gjesdalbuens leder: Ålgårdbanen kan brukes i dag, og i framtiden

Av

Gjesdalbuen ber i denne lederartikkelen lokalpolitikerne om å fortsatt jobbe for gjenåpning av Ålgårdbanen.