Fylkesmannen: – Feil signal å ta bort et banebasert alternativ mellom Sandnes og Ålgård

Fylkesrådmannen i Rogaland anbefaler at Ålgårdbanen ikke tas ut av det nasjonale banenettet nå.