Bønder vil legge ned Ålgårdbanen for godt: – Alt står bare og forfaller uten at Bane Nor tar ansvar

Flere grunneiere langs Ålgårdbanen har gått sammen om å anbefale at banen blir lagt ned. Det vil spare dem for mye penger og arbeid.