Formannskapet sa nei til nedlegging av Ålgårdbanen

Bane Nor vurderer å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale jernbanenettet. Berre tre politikarar i formannskapet var einige i det.