Nå er snarveien asfaltert og har fått gatelys

I lengre tid har folk ventet på asfalt og belysning på gangstien i Kamphålå.