Denne gangbrua tåler ikke en 200-årsflom

Av

Gangbrua over Figgjoelva ligger i flomhøyde og må før eller senere rives.