Fylkesmannen varsler innsigelse: Nytt E39-forslag over Bråstein og Figgjo beslaglegger over dobbelt så mye dyrket jord som det forrige

Det nye forslaget vil nemlig beslaglegge 164 dekar fulldyrket jord mellom Osli og Figgjo, mot de 77 dekarene som den allerede vedtatte kommunedelplanen legger opp til. Fylkesmannen mener konsekvensene for landbruket ikke er utredet godt nok, og retter innsigelse mot planene.